Een hypotheek is een complex product waarbij een goed advies erg belangrijk is. Mogelijke vragen die u heeft betreffende de advisering over de Starters Renteregeling treft u hieronder aan.