De sleutel naar uw eerste koophuis

Een eigen huis, een plek onder de zon. Mooi, maar hoe betaalt u dat? Door de strengere normen en regels is dat de laatste jaren niet bepaald gemakkelijker geworden. En al helemaal niet met een modaal inkomen of lager. Om de stap naar een eerste eigen huis kleiner te maken, heeft een aantal woningcorporaties samen met de consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis de Starters Renteregeling ontwikkeld. De Starters Renteregeling wordt aangeboden door Social Finance: hierin hebben de deelnemende woningcorporaties zich verenigd.

Per 1 juli 2016 stoppen wij met het aanbieden van hypotheken met de Starters Renteregeling

  • Let op: bij Obvion kunt u vanaf 6 juni geen nieuwe aanvragen voor een hypotheek met de Starters Renteregeling meer indienen.
  • Bij Achmea (Woonfonds) kunt u nog aanvragen indienen tot en met 30 juni.
  • De bestaande leningportefeuille blijft onveranderd in beheer bij Social Finance in samenwerking met Achmea en Obvion